ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ СТЕЦКЕВИЧА-ЧЕБОГАНОВА


26 марта 2019 года после тяжелой неизлечимой болезни ушел из жизни известный исследователь, писатель, меценат, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Анатолий Васильевич Стецкевич-Чебоганов.

Многие годы Анатолий Васильевич занимался исследованием своего рода. И это исследование, как отмечал сам Анатолий Васильевич, со временем переросло в изучение истории Отечества. За годы самоотверженного труда изучено более 40 древних дворянских родов.


“Река моя! Родовод мой! Вы не канули в Лету! Судьбе было угодно, чтобы я стал летописцем вашим”, – отмечал Анатолий Васильевич, который своим основательным генеалогическим исследованием вернул нас, белорусов, к родовой памяти. Основным духовным делом жизни по созданию книжной энциклопедии по генеалогии не только своего рода, но и белорусского дворянства, он показал каждому из нас пример любви и уважения к собственным предкам, к собственной семье, к родным корням и истокам.


Потомок древнего дворянского рода, исследователь белорусской культуры, автор серии книг под общим названием “Я – сын Ваш: Летопись белорусской шляхты”, издание которых осуществлялось по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета.


С 2011 по 2018 год книги Анатолия Стецкевича-Чебоганова выходили в издательстве “Белорусская Православная Церковь” – на русском языке, в редакции журнала “Роднае слова” – на белорусском. Всего вышло 7 фундаментальных томов, из которых читатели узнали о жизненном пути представителей древних дворянских родов Беларуси, среди которых Стецкевичи, Сацкевичы-Стецкевичи герба “Костеша”, Карафа-Корбуты герба “Корчак”, Некрашевичи герба “Любич”, Татуры герба “Донброва”, Севруки герба “Курч”, Керножицкие герба “Юноша”, Моствиловичи герба “Доленга”, Артишевские герба “Роля”, Сыцько герба “Остоя”, Казановичы герба “Гржимала”, Тычины гербов “Тучинский” и “Тржаска”, Ждановичи-Гуриновичи герба “Любич”, Забелло герба “Топор”, Глинские, Лиходеевские, Глинские-Лиходиевские гербов “Глинский”, “Ястребец”, “Ясенчик”; мещанские роды Казанкины и Чебогановы и др.


Летописью-гимном родной земле, ее многовековой истории и простым, обычным и знаменитым людям своего Отечества стали книги “Я – сын Ваш” Анатолия Стецкевича-Чебоганова, за что трудолюбивый исследователь и хранитель отечественного культурного наследия получил специальную премию Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Исследование Анатолия Стецкевича-Чебоганова высоко оценено известными отечественными и зарубежными учеными, творческой общественностью.


Честный, интеллигентный, светлой души Человек, многое сделавший для сохранения белорусской культуры, восстановления храмов и возведения памятников, для возвращения забытых имен…

И пусть наша белорусская земля, которую он любил и почитал как родной сын будет для него пухом, а Всевышний уготовит для него Царствие Небесное.


Верится, что дело, начатое Анатолием Васильевичем, найдет достойное продолжение у последователей.Я – сын Ваш. Летопись белорусской шляхты.

По вопросам приобретения книги обращайтесь в магазин «Академическая книга»

...ЛЮБОЎ ДА АЙЧЫНЫ — ПРАЗ ЛЮБОЎ ДА СВАЙГО РОДУ!

У час XІX Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу Анатоль Статкевіч-Чабаганаў прэзентаваў кнігавыдавецкі праект, які будзе асвятляць гісторыю старажытных беларускіх родаў.

Некалькі дзесяцігоддзяў мінскі прадпрымальнік Анатоль Статкевіч-Чабаганаў займаецца не толькі бізнэсам, але і гісторыка-краязнаўчымі росшукамі. За плячыма — сотні адкрыццяў і знаходак, публікацыі ў самых розных перыядычных выданнях. А таксама — удзел у розных праектах па ўшанаванні гістарычных і асветніцкіх падзей у лёсе Беларусі. У тым ліку — і падтрымка ў стварэнні помніка Святой Сафіі, княгіні Слуцкай. Руская праваслаўная царква ўзнагародзіла Анатоля Васільевіча ордэнамі Свяціцеля Кірылы Тураўскага І-й ступені, Святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра ІІІ-й ступені.

Свае гісторыка-краязнаўчыя росшукі, прысвечаныя ўласнаму радаводу, усім тым, хто ў блізкія і далёкія часіны перасякаўся са Статкевічамі-Чабаганавымі, даследчык і мецэнат падсумоўвае ў серыі кніг «Летапіс беларускай шляхты». Першы том гэтага ўнікальнага праекта пад назвай «Я — сын Ваш: Сацкевічы-Статкевічы герба «Касцеша». Карафа-Корбуты герба «Корчак» (між іншым, выданне адзначана дыпломам І-й ступені на нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі» ў намінацыі «За ўклад у зберажэнне духоўнай спадчыны») і быў прэзентаваны ў час XІX Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу. Добрыя словы ў адрас шукальніка гістарычнай праўды сказалі многія пісьменнікі, вучоныя, грамадскія і культурныя дзеячы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка» і даўні паплечнік А. Статкевіча-Чабаганава па краязнаўчых сцяжынах-дарогах Уладзімір Ліпскі адзначыў: «Руплівасць апантанага чалавека ўражвае і захапляе. Анатоль Васільевіч — з плеяды тых людзей, хто ўсталёўвае прыярытэты гістарычнай сапраўднасці, нягледзячы ні на якія цяжкасці! Паболей бы такіх дасведчаных і нераўнадушных мецэнатаў і ўвогуле паболей бы такіх людзей у беларускай культуры...» Высокую адзнаку кнізе далі акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Гніламёдаў, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс, вядомы беларускі пісьменнік Георгій Марчук, выканаўчы дырэктар Выдавецтва Беларускай праваслаўнай царквы Уладзімір Грозаў, галоўны рэдактар часопіса «Роднае слова» Зоя Падліпская і іншыя.

Сам Анатоль Статкевіч-Чабаганаў, расказаўшы пра ўласны досвед гістарычнага пошуку, заявіў, што да друку падрыхтавана серыя кніг «Летапіс беларускай шляхты». У выдавецтве знаходзяцца выданні, якія расказваюць пра Некрашэвічаў, Татураў, Казановічаў і іншых. «Мы ж адна сям’я ў сваёй прысутнасці ў вечнасці, таму і павінны жыць з ведамі адзін пра аднаго, захоўваць маральную чысціню грамадства і даводзіць яе прыярытэты нашым наступнікам...» — перакананы пісьменнік і краязнаўца.

Мікола БЕРЛЕЖ.

Все статьи »